Časopis Heuréka

Objevte neobjevené! Heuréka - 2. NEJlepší český středoškolský časopis!

Statistika

TOPlist

Novinky

O Heuréce

Časopis Heuréka

Ucelené informace o středoškolském časopisu Heuréka...

Heuréka je studentský časopis. Vychází v každém školním roce na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace.

Z histore…

V aktuálním školním roce 2009/2010 Heuréka vychází již šestým rokem. Po dobu své existence si prošla spoustou změn, úprav, oprav, rekonstrukcí a potýkala se s různými problémy. Naštěstí se časopisu vždy podařilo ve všech zkouškách obstát a jít dál. I přese všechny problémy se nám stále daří fungovat dle původní myšlenky. Což znamená, že jsme již 6 let nezávislým, středoškolským časopisem tvořeným jen a pouze dobrovolně studenty „gymplu a peďáku“… Dokonce veškerý zisk, který z prodeje máme, věnujeme občanskému sdružení MÍSTO, které se stará o opuštěné psy v našem regionu….

Časopis Heuréka byl ve školním roce 2004/2005 vyhlášen NEJLEPŠÍM STŘEDOŠKOLSKÝM ČASOPISEM České republiky v konkurenci 30 časopisů

Časopis Heuréka byl ve školním roce 2008/2009 vyhlášem 2. NEJLEPŠÍM STŘEDOŠKOLSKÝM ČASOPISEM České republiky v konkurenci 70 časopisů


Technické parametry

Heuréka má 16 stránek a vychází pravidelně, prvý čtvrtek v měsíci během celého školního roku. Vydáváme min. osm kompletních čísel, každý měsíc jedno vyjma září a června… Avšak v některých ročnících se nám podařilo vydat deset, jednou i dvanáct čísel během jednoho školního roku. Abychom pokryli výrobní náklady, tak si za jeden výtisk účtujeme rovných 5 korun českých. Ale žádné peníze si nenecháváme. Jak jste již mohli dočíst, rozhodli jsme se veškerý zisk věnovat občanskému sdružení MÍSTO. Průměrný náklad jednoho čísla se pohybuje okolo 75 výtisků, avšak někdy se vytiskne až sto kusů… Heuréku tvoří sami studenti našich škol a to dobrovolně, bez jakékoliv účasti našich učitelů. Samozřejmě, že publikujeme články i učitelům, ale tím spolupráce s nimi končí… Snažíme se používat vlastní fotografie a ilustrace…

Závěrem

Slogan Heuréky zní: Objevte neobjevené. Heuréka se totiž snaží reflektovat všední den kolem nás, avšak mladým, svěžím, studentským pohledem. Snažíme se psát neotřele, poutavě, výstižně a především originálně. Ať už se zmiňujeme o globálních světových problémech, anebo o problematice toho, že bagr neumí plavat, vždy to je naše vlastní tvorba. Články zásadně nepřejímáme. Snažíme se zachovávat obsahovou pestrost, aby si každý čtenář našel v časopisu to své. Nemáme žádné úzké zaměření, pouze máme několik stálých a několik proměnlivých rubrik… 

To je snad vše, co se dá úvodem o časopise Heuréka napsat. Ale těším se na veškeré Vaše reakce, nápady, výtky atp. Prosím reagujte pomocí diskuse anebo na mail časopisu...

Závěrem nezbývá nic jiného než dodat: ať nás čtou!!!

Ondřej Bendl, oktáva
šéfredaktor časopisu Heuréka


Žádné komentáře
 
Časopis studentů (a profesorstva) Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace... -> Časopis Heuréka byl vyhlášen druhým NEJLEPŠÍM českým středoškolským časopisem! <-