Časopis Heuréka

Objevte neobjevené! Heuréka - 2. NEJlepší český středoškolský časopis!

Statistika

TOPlist

Novinky

Archív novinek

Graffiti, co se do Heuréky nevešlo...

Aneb nezbytný slovníček každého správného writera

 • Writer – člověk, který vytváří graffiti
 • Crew – skupina writerů, která pracuje společně
 • Toy – začátečník (mezi sprejery se tento výraz používá spíše jako vulgarismus)
 • Can – plechovka spreje
 • Cap – tryska na spreje
 • Svrček – český ekvivalent pro cap
 • Fatcap – tryska s nejširší stopou (až 20 cm tlustá plná stopa)
 • Needle – tryska s nejužší stopou
 • Plech – tlaková nádoba spreje
 • Guru – učitel
 • Bachař – člověk nesprejující, ale hlídající sprejery před případným nebezpečím např. policie, větší počet procházejících lidí atd.
 • XeroxBoyzačátečník, který kopíruje styl od jiné crew/writera
 • Korouhev – celý úplný název crew (writera), který něco znamená např.GNK crew GyNeKolog, ABS crew ABStynent, TSZ crew Ty Si Zmrd atd.
 • Tag – podpis writera, důraz na kompozici
 • Strup – podtržení tagu
 • Máselnice – crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze tagy
 • Piece – barevné graffiti, důraz na tvary písma a celkovou barevnou kompozici
 • Chrom – stříbrno-černé graffiti, důraz na tvar
 • Trow-up – rychlé graffiti, důraz na jednoduchost
 • Rooftop – piece/trow-up/chrom na střeše
 • Fresh – piece vytvořený nováčkem
 • Sketch – skica (náčrtek graffiti na papír)
 • Panel – graffiti na vagonu vlaku
 • Backjump (BJ) – namalování panelu za provozu soupravy
 • Wholecar (WC) – graffiti přes celou plochu vagonu
 • Wholetrain (WT) – graffiti přes celou soupravu
 • End to end (či také End2end) – panely přes celý vagón 
 • Oneman barevný wholecar – barevné graffiti přes celou plochu vagonu vytvořené jedním writerem, obecně to můžeme pokládat za vrchol nelegální tvorby writera
 • Lauf – označení pro šířku stopy. V praxi mluvíme o “širokých laufech” a úzkých “laufech”
 • Sýrovice – crew nebo writer známý tím, že dělá jenom legální zdi
 • Vostráček – graffiti s ostrým zakončením písmene
 • Vokrouhláček – graffiti s kulatým tupým zakončením písmene
 • Check – uznání druhého writera za dobrý piece (slovo má stejný význam ve více případech)

 

Zdroje:

http://grafity.liver.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti

 

 

Mája Tumová, 3.G

Žádné komentáře
 
Časopis studentů (a profesorstva) Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace... -> Časopis Heuréka byl vyhlášen druhým NEJLEPŠÍM českým středoškolským časopisem! <-